Condicions de Venda

Es fa constar que les presents condicions s’han establert per part d’ ABEL AGUADÉ RAFÍ (d’ara endavant “Cal Garriga”) amb domicili comercial al Carrer d’Avall 15, 43812 Bràfim (Tarragona) i DNI 39701276X per al seu lloc web www.calgarriga.com.

 

Preu

El preu dels productes és el que s’estipuli a cada moment al nostre lloc web, excepte en cas d’error manifest. Malgrat intentar assegurar que tots els preus que figuren al lloc web siguin correctes, poden produir-se errors. Si descobrim un error en el preu d’algun dels nostres productes o serveis i que vostè ha encarregat, l’informarem el més aviat possible i li donarem l’opció de re-confirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-la. Sinó aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà cancel·lada i se li reemborsarà íntegrament la totalitat de la comanda.

No estem obligats a subministrar cap producte al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li haguem enviat la Confirmació de Comanda) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per vostè com a preu incorrecte.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte en l’establert anteriorment) els possibles canvis no afectaran a les comandes en tràmit.

 

Impostos

Els preus inclouen en tots els casos l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), però cap altre impost, taxa, aranzel o recàrrec.

 

Validesa

CAL GARRIGA es reserva el dret a modificar preus, articles, ofertes i altres condicions comercials sense previ avís.

 

Forma de pagament

Les formes de pagament acceptades per CAL GARRIGA són:

  • Transferència bancària: una vegada efectuada la comanda, CAL GARRIGA mantindrà la comanda pendent durant un període de 3 dies a partir de la data de realització de la comanda. Si, transcorreguts 3 dies des de la realització de la comanda no s’ha satisfet el pagament ni s’ha enviat còpia del comprovant a l’e-mail info@calgarriga.com, es donarà la comanda per no realitzada, i, per tant, es cancel·larà.
  • BIZUM: CAL GARRIGA també dóna l’opció de realitzar el pagament a través de la plataforma Bizum. Un cop validat el pagament iniciarem els tràmits d’enviament de la comanda.

 

Despeses d’enviament

Tarifa Standard d’enviament 8,50€.

S’estableixen les següents Condicions: Els enviaments es realitzen mitjançant servei de missatgeria. Els costos d’enviament inclouen en tots els casos l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), però cap altre impost, taxa, aranzel o recàrrec. S’entén com enviament el lliurament dels articles en domicili o adreça especificada pel client durant el procés de realització de la comanda, limitant-se com a zones de lliurament les permeses en aquest lloc web. No ens responsabilitzem de les possibles demores de lliurament causades pel servei de missatgeria.

 

Disponibilitat dels productes

Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos. En aquest sentit, si es produeixen dificultats en quant al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d’aquests productes substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que vostè pogués haver abonat.

 

Entrega

CAL GARRIGA lliurarà les comandes al servei de missatgeria en un termini màxim de 2 dies laborables una vegada confirmat el pagament per part del Client.
Els enviaments peninsulars es realitzaran en un termini màxim en un termini màxim de 4 dies laborables per compres realitzades de dilluns a dijous fins les 18.00 hores. I divendres, dissabtes i diumenges/ o festius, entrega en un termini màxim de 4 dies laborables des del primer dia hàbil. Tenint en compte, en qualsevol cas, que no es realitzaran lliuraments a domicili ni dissabtes, ni diumenges, ni festius.

No obstant això, es poden produir retards per raons tals com l’esdeveniment de circumstàncies imprevistes o la zona de lliurament.
Si per algun motiu no es pot complir amb la data de lliurament, el client serà informat en tot moment d’aquesta circumstància i les donarà l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

A efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que la comanda ha estat “entregada” en el moment en el que vostè o un tercer indicat per vostè adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l’adreça de lliurament convinguda.

CAL GARRIGA també posa a la seva disposició el servei de recollida al local sense cost. Una vegada rebuda la comanda i confirmat el pagament, CAL GARRIGA procedirà a la preparació de la comanda i avisarà al client quan estigui disponible per a ser recollida.

 

Dret a desistiment

Segons el que estableix l’article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, els subministraments de béns confeccionat d’acord a les especificacions de consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment. Sense perjudici de l’anterior, si opera el dret de desistiment per a productes o serveis que no reuneixin les característiques anteriors.

 

Devolucions

Si no estàs satisfet amb la teva compra pots tornar-la en un termini de 14 dies naturals des del dia en que rebi els productes. Per a això només et demanem que ens ho notifiquis per escrit mitjançant un mail a info@calgarriga.com, indicant les dades necessàries per localitzar la compra i que la devolució es realitzi conservant l’embalatge original, en perfectes condicions i dins dels 14 dies naturals des de la data de recepció.

Per la nostra banda, en el moment en què rebem el teu mail, et comunicarem, mitjançant un correu electrònic, la recepció de la mateixa. Per complir amb el termini de devolucions, la comunicació relativa a la devolució de la compra ha de ser enviada abans que venci el termini corresponent.

En el cas que la devolució sigui per causes imputables a CAL GARRIGA (producte defectuós o no coincident amb la referència comprada) serà CAL GARRIGA qui s’encarreguerà de recollir els productes i/o canviar-los per els correcte, fent-se càrrec dels costos associats a aquesta devolució i/o canvi. En el cas que la devolució sigui per causes no imputables a CAL GARRIGA, que siguin deguts a un canvi d’opinió o error per part de client a l’hora de fer la compra, haurà de ser el client qui s’encarregui de retornar o lliurar-nos directament en perfecte estat sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals després de la recepció dels productes. En aquests casos CAL GARRIGA reemborsarà al client tots els pagaments rebuts, excepte les despeses d’enviament. Així mateix haurà de ser el client qui assumeixi el cost directe de la devolució dels productes. CAL GARRIGA procedirà a realitzar el reemborsament dins dels 14 dies naturals a partir de la data de recepció de la devolució i ho farà utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial. CAL GARRIGA es reserva el dret de retenir el reemborsament fins haver rebut els productes.

Pel que fa a productes que per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa (a no ser que el producte sigui defectuós o no coincident amb la referència comprada) no s’accepteran devolucions.

Prohibicions

Les següents activitats estan prohibides explícitament: “Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys”.

Obre el chat
Necessites ajuda?
Hola!
En que et podem ajudar?